Mieszadła o osi poziomej

AM-16 Mieszadło z przekładnią zębatą odciążające ścianę zbiornika

AM-16 Mieszadło z przekładnią zębatą odciążające ścianę zbiornika Image

Zastosowania:

Specjalna konstrukcja mieszadła umożliwia jego montaż nie na ścianie zbiornika, lecz na osobnym fundamencie. Szeroko stosowane w zbiornikach stalowych.

AM-16 Mieszadło z przekładnią zębatą odciążające ścianę zbiornika

AM-16 Mieszadło z przekładnią zębatą odciążające ścianę zbiornika Image

Zastosowania:

Specjalna konstrukcja mieszadła umożliwia jego montaż nie na ścianie zbiornika, lecz na osobnym fundamencie. Szeroko stosowane w zbiornikach stalowych.

Informacje ogolne

Informacje ogólne:
Mieszadła o osi poziomej (bocznie montowane) są najczęściej stosowane w przemyśle papierniczym, chemicznym. Napęd mieszadła jest umieszczany na bocznej ścianie zbiornika zamkniętego lub otwartego i napędza łopatki mieszadła za pomocą wału poziomego uszczelnionego w ścianie zbiornika. Prędkość obrotowa i średnica mieszadła są określane przez AGIMIX stosownie do wymagań określonego procesu technologicznego. Boczne mieszadła AGIMIX mogą być wyposażone w różnego typu napędy stosownie do wymagań klienta.

Poziom zanurzenia

Poziom zanurzenia:
Łopatki mieszadła powinny się obracać tylko wtedy, gdy są zanurzone. („Podstawowa reguła”: Poziom medium powinien być 1/2 średnicy łopatek ponad nimi).

Objętość

Objętość:
Mieszadła mogą być stosowane w zbiornikach o pojemności do 100,000 m3.

Sposób zamontowania

Sposób zamontowania:
Miejsce umieszczenia łopatek mieszadła jest ważne ze względu na zapewnienie odpowiedniego wymieszania na dnie zbiornika. („Podstawowa reguła”: Odległość osi obrotu łopatek mieszadła od dna zbiornika wynosi od 0,5 – 1,5 średnicy mieszadła). Odległość pomiędzy łopatkami mieszadła a ścianą zbiornika powinna być zaprojektowana w sposób minimalizujący długość osi (ze wzgledu na ugięcie osi mieszadła), a jednocześnie musi być zapewniona jego wydajność. („Podstawowa reguła”: Odległość pomiędzy łopatkami mieszadła a ścianą zbiornika wynosi 0,3 – 1,0 średnicy łopatek mieszadła).

Kołnierz montażowy/podstawa

Kołnierz montażowy/podstawa:
Zazwyczaj mieszadło jest wyposażone w kołnierz montażowy. Producent zbiornika dostarcza podstawę mieszadła wbudowaną w jego ścianę. Informacje na temat wymiarów podstawy momentu obrotowego, momentu zginającego i wagi mieszadła niezbędne do zaprojektowania podstawy mocującej zawarte są w ofercie AGIMIX. Uwaga: Pomost montażowy dla zbiorników otwartych może być przedmiotem oferty AGIMIX.