Mieszadła specjalne

Mieszadło osadu pływającego

Mieszadło osadu pływającego Image

Zastosowania:

Mieszadła przeznaczone do rozbijania i zatapiania flotatu.

Mieszadło osadu pływającego

Mieszadło osadu pływającego Image

Zastosowania:

Mieszadła przeznaczone do rozbijania i zatapiania flotatu.