Partners

.

Dostawca reduktorów i motoreduktorów.

Dostawca silników elektrycznych

Dostawca uszczelnień mechnicznych pojedynczych i podwójnych.

Współpraca przy dostawach mieszadeł dla komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków i instalacji odsiarczania spalin.

Współpraca obejmuję głównie dostawy mieszadeł do zbiorników magazynowych paliw.

AGIMIX Poland dostarczył wiele mieszadeł pracujących w zakładach PCC Rokita.

Współpraca przy dostawie mieszadeł dla sektora ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, biogazownie)

Współpraca przy dostawie mieszadeł dla sektora ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, biogazownie)