Zrealizowane projekty

Instalacja odsiarczania spalin Elektrociepłowni w Rybniku

Kompleksowa dostawa mieszadeł dla Instalacji odsiarczania spalin w technologii wapienno-gipsowej metodą mokrą. Umowa obejmowała wykonanie, dostawę i montaż siedmiu mieszadeł pionowych AM-03 do reaktorów i zbiorników ścieków surowych, dwóch zagęszczaczy oraz dwóch zgarniaczy osadu wraz z kopułami zamykającymi. Wszystkie urządzenia wykonane zostały z stali AISI 329 dodatkowo pokryte polimocznikiem.

Rafineria Nafty Jedlicze

Dostawa mieszadeł bocznych AM-15 do zbiorników glikolu etylenowego o pojemności 350m3. Silnik mieszadła dostarczony z nabudowanym falownikiem, wał mieszadła wyposażony w uszczlnienie mechaniczne pojedyncze.

Belmar/Solveco

Dostawa mieszadła dla zbiornika frakcji heksanowej i wodoru. Napęd mieszadła przeznaczony do pracy w strefie zagrożenia wybuchem (ATEX) wyposażony w uszczelnienie machaniczne podwójne z instalacją cieczy zaporowej. Mieszadło przystosowane do pracy pod ciśnieniem 30bar i temperatury 160oC.

Oczyszczalnia Ścieków Czajka – MPWiK Warszawa

Dostawa 4  mieszadeł do największych w Polsce  komór fermentacyjnych o pojemności 10000m3 każda. Zakres prac obejmował zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż kompletnych mieszadeł pionowych AM-03LT o mocy 13,5kW wraz z przejściami montażowymi szczelnymi do zabetonowanie w stropie zbiornika.

Inne przykładowe