impressum

Dane teleadresowe

AGIMIX Poland sp. z o.o.
ul. Gościnna 45A,
35-314 Rzeszów,
tel: +48 17 854 46 41,
fax: +48 17 852 60 54,

Pozostałe informacje

NIP 813-32-40-523,
REGON 691556475,
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000037328,
BOŚ S.A. O/Rzeszów 61 1540 1131 2001 6214 5088 0001,
Kapitał zakładowy 50 000 zł.

Ochrona danych osobowych

AGIMIX Poland wyraża zadowolenie z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i jego produktami. W celu pełnego wykorzystania witryny internetowej w zakresie informacji, mogą być Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. Ich przekazanie jest całkowicie dobrowolne a służą one wyłącznie do nawiązania kontaktu (np. do opracowania odpowiedzi na pytanie użytkownika) lub zapoznania się z materiałami, które nie są dostępne powszechnie. Dane te nie są przekazywane innym podmiotom gospodarczym. Na życzenie użytkownika jego dane są bezzwłocznie usuwane z naszego systemu, w tym celu wystarczy przesłać wiadomość e-mail. Adres e-mail jest chroniony zgodnie z możliwościami firmy przed spamerskimi działaniami.
 
Prawa autorskie
Zawartość niniejszej strony internetowej (wszelkie teksty, obrazy i elementy graficzne) jest własnością firmy AGIMIX Poland i poza miejscami odpowiednio oznaczonymi podlega ochronie w oparciu o przepisy prawa autorskiego. Wykorzystanie bez upoważnienia fragmentów lub całości strony (kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie osobom trzecim ) jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Odpowiedzialność

Informacje, które firma AGIMIX Poland udostępnia Państwu na tych stronach internetowych, zostały zgromadzone z najwyższą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Mimo najstaranniejszej kontroli nie możemy zagwarantować, że informacje te nie zawierają błędów i są kompletne. Firma AGIMIX Poland wyklucza zatem wszelką odpowiedzialność lub gwarancję odnośnie dokładności, kompletności i aktualności informacji udostępnionych na niniejszych stronach. Odnosi się to w szczególności do obcych stron internetowych, do których odsyła się poprzez łącza hyperlink, a na które AGIMIX Poland nie ma wpływu. Dlatego też AGIMIX Poland wyklucza odpowiedzialność za treść takich stron. AGIMIX Poland zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień udostępnianych informacji lub danych w każdym czasie i bez uprzednich zapowiedzi. W przypadkach kiedy zawarte informacje odnoszą się do przyszłości, to wypowiedzi te oparte są o przekonania i oszacowania kierownictwa firmy AGIMIX Poland i obarczone są tym samym ryzykiem i niepewnością. Wyklucza się zdecydowanie wszelką odpowiedzialność za takie wypowiedzi.
Niniejsza strona internetowa zawiera wyłącznie informacje o treści ogólnej.

Znaki zastrzeżone

O ile nie zostało to w inny sposób podane, wszystkie znaki firmowe użyte na stronach internetowych firmy AGIMIX Poland są prawnie chronione. Dotyczy to przede wszystkim logo firmy oraz zastrzeżonych logotypów marek.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości elektronicznej i jakimkolwiek załączniku do niej są przeznaczone wyłącznie dla wymienionego adresata i mogą zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo adresatem tej Wiadomości należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą Wiadomość, usunąć Wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiekolwiek formie. Wiadomości elektroniczne nie są bezpieczne ani wolne od błędów i mogą zawierać wirusy, oraz mogą być opóźnione, za co nadawca nie odpowiada w jakikolwiek sposób.