Mieszadła o osi pionowej

AM-07 Napęd pneumatyczny

AM-07 Napęd pneumatyczny Image

Zastosowania:

Mieszadło przeznaczone do specjalnych zastosowań w szczególności wszędzie tam gdzie brakuje instalacji elektrycznej a dostępna jest instalacja pneumatyczna. Rozwiązanie często spotykane w przemyśle farbiarskim i spirytusowym.

AM-07 Napęd pneumatyczny

AM-07 Napęd pneumatyczny Image

Zastosowania:

Mieszadło przeznaczone do specjalnych zastosowań w szczególności wszędzie tam gdzie brakuje instalacji elektrycznej a dostępna jest instalacja pneumatyczna. Rozwiązanie często spotykane w przemyśle farbiarskim i spirytusowym.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Mieszadła o osi pionowej są najpowszechniej stosowanym typem mieszadeł. Zespolony napęd znajduje się na górze otwartego lub zamkniętego zbiornika, i obraca łopatki napędzane za pośrednictwem wału pionowego. Prędkość obrotowa i typ oraz średnica mieszadeł są określane przez firmę AGIMIX. Dobór parametrów ma na celu osiągniecie właściwych rezultatów określonych przez odbiorcę lub wymogów procesu technologicznego. Również długość wału mieszadła wymaga specjalnych obliczeń w celu uniknięcia obrotów krytycznych. Najbardziej typową instalacją jest pojedyncze mieszadło. Wymaga to szczegółowego obliczenia odległości łopatek mieszadła od dna zbiornika wynikającej ze specyficznych warunków pracy mieszadła. Dla niektórych procesów mieszania istnieje możliwość wielopoziomowego rozmieszczenia łopatek mieszadła.
Zalety:
  • Prosta konstrukcja.
  • Łatwa obsługa napędu, długa i niekłopotliwa eksploatacja.
  • Małe zużycie energii.
Wymagania:
  • Konieczność sztywnego zamknięcia zbiornika lub pomostu przeznaczonego do montażu mieszadła.
Mieszadła AGIMIX Poland mogą posiadać następujące oznaczenia:

 

Materiał

Materiał

   Projektowane i produkowane przez nas mieszadła wykonywane są najczęściej ze stali nierdzewnej (np. SS 304) lub kwasoodpornej (np. SS 316). W niektórych aplikacjach wykorzystujemy stal konstrukcyjną węglową (CS).

W środowiskach silnie korozyjnych sięgamy po takie materiały jak SS 904 czy Hastelloy. Jeśli zachodzi taka potrzeba na części silnie narażone na zużycie czy korozję nanosimy specjalne powłoki ochronne (metaliczne, ceramiczne lub z tworzyw sztucznych)

Podczas wyboru odpowiedniego materiału bierzemy pod uwagę jego wytrzymałość mechaniczną odporność chemiczną oraz cenę. Każdy nasz wybór konsultujemy z klientem.

 

Prezentowane powyżej dane mają jedynie charakter poglądowy.

 

Gwarancja

Gwarancja

  • Gwarancja mechaniczna
Standardowy okres gwarancji na mieszadła AGIMIX wynosi 1 rok od daty przekazania produktu kupującemu.

Na życzenie klienta okres gwarancji może zostać wydłużony nawet do 5lat.

  • Gwarancja technologiczna
?

 

Wirniki

Wirniki

Nasze mieszadła najczęściej dostarczamy z wirnikami hydrofoliowymi CSP (Constant Super Pitch) opracowanymi przez firmę AGIMIX Poland.
Główną cechą charakterystyczną wirników CSP jest stała promieniowo intensywność pompowania.
Wirnik CSP w porównaniu z typowym wirnikiem AFT przy tej samej wydajności pompowej zurzywa mniej mocy.
Rodzina wirników CSP

 

Mieszadło i zbiornik

Mieszadło i zbiornik

Literówki i błędna formuła

Zalecana geometria mieszalnika przy centrycznie zamontowanym mieszadle:

Proponowana geometria mieszalnika przy montażu ekscentrycznym:

Zalecany wymiary komory prostokątnej:

Przedstawione powyżej dane mają charakter jedynie poglądowy, w przypadku zbiorników o nietypowych kształtach prosimy o kontakt z biurem AGIMIX Poland.


 

Sposób zamocowania

Sposób zamocowania

  • Kołnierze montażowe
Do poprawnego montażu niezbędne są dwa kołnierze, pierwszy kołnierz zbiornika (MF) i drugi kołnierz mieszadła (AF, GAF).

Każde mieszadło AGIMIX posiada kołnierz montażowy (AF) zapewniający stabilną i bezpieczną pracę maszyny. W przypadku prostych mieszadeł kołnieżem montażowym mieszdła może być bezpośrednio kołnierz silnika lub przekładni (GAF).

Zbiornik przeznaczony do współpracy z mieszadłem musi być wyposażony w kołnierz (MF) zaprojektowany tak aby był w stanie przenieść obciążenia generowane przez mieszadło (wartości obciążęń zawsze podawane są w ofercie i/lub karcie katalogowej) Kołnierz montażowy zbiornika nie wchodzi w zakres dostawy AGIMIX.

  • Kołnierz montażowy zbiornika – MF
Prawidłowo zaprojektowany kołnierz montażowy zbiornika (MF) powinien przenościć wszystkie obciążenia pochodzące od mieszadła tj. moment skręcający, moment zginający, siłę osiową i ciężar maszyny. Kołnierz zbiornika musi też posiadać odpowiednią sztywność w celu zapewnienia stabilnej pracy mieszadła, wartość minimalnej sztywności montażowej jest zawsze podana w ofercie i/lub karcie katalogowej mieszadła. Powierzchnia przylgi kołnierza zbiornika musi być wypoziomowana z dokładnością 1mm/m.
               
  • Kołnierz montażowy mieszadła – AF, GAF
Standardowe wymiary kołnierzy montażowych mieszadeł przedstawiono w tabeli poniżej. Szereg pierwszy określa wymiary kołnierzy AF, drugi definiuje kołnierze GAF. Na życzenie wykonujemy kołnierze montażowe wg specyfikacja zamawiającego (np PN6, PN16, ANSI, JIS i inne). Wymiarowanie kołnierza montażowego zawsze jest podane w ofercie lub karcie katalogowej mieszadła.